Oddesund Syd

Oddesund Syd station og remise er nedrevet. Nedrivningen fandt sted i starten af 2008.
De i teksten under billederne nævnte sporplaner, kan gratis downloades ved registrering på rundremisen.dk


7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra gadeside.


7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra sporside.


7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra sporside i retning mod Struer.


7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station med remisen til venstre for hovedbygningen.


7. august 2006 - T. Rithmester
Den gamle remise i Oddesund Syd set fra sporside.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Knopskydning på den gamle remise i Oddesund Syd.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Konturene af den portåbningen på den gamle remise kan stadig anes.


7. august 2006 - T. Rithmester
Vinduespartierne i den gale remise kan stadig anes.


17. januar 2008 - T. Rithmester
Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning.


4. august 2006 - T. Rithmester
Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning set i retning mod Struer.


7. august 2006 - T. Rithmester
Rester fra sporet ned mod færgelejet. Selve skinnerne er dog så vidt jeg kan se fjernet.


4. august 2006 - T. Rithmester
Det gamle færgeleje i Oddesund Syd.


5. marts 2013 - T. Rithmester
Den gamle officers-bygning i Oddesund Syd.


7. august 2006 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside.


7. august 2006 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra hvad der tidligere var have.


5. marts 2013 - T. Rithmester
Tjenestebolig for brofolk. Bygningen er jf. BBR oplysninger opført i 1896 og er på sporplan fra 1896 angivet som bolig for brofolk.
På sporplanen fra 1912 er bygningen blot angivet som tjenestebolig.


9. april 2012 - T. Rithmester
Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897.
På sporplanen fra 1896 er bygningen dog indtegnet uden angivelse af brug.


9. april 2012 - T. Rithmester
Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897.
På sporplanen fra 1896 er bygningen dog indtegnet uden angivelse af brug.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.


15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.


15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.


15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.


15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Billeder fra nedrivningen af Oddesund Syd station - Januar 2008.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.


14. januar 2008 - T. Rithmester
Nedbrydningsfirmaet er nu så småt begyndt at tage fat på nedrivningen af remisen.

Til toppen af siden