Dynt


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Dynt station set fra gadeside i retning mod Vester Sottrup.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen med det lille varehus i forgrunden på Dynt station set fra tidligere sporside i retning mod Skelde


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Dynt station set fra tidligere sporside i retning mod Vester Sottrup.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygning samt tracé på Dynt station set fra tidligere sporside i retning mod Vester Sottrup.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Rester af kreaturrampe ved Dynt station med hovedbygningen i baggrunden set fra tidligere sporside i retning mod Skelde.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Rester af kreaturrampe ved Dynt station set fra tidligere sporside i retning mod Skelde.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Rester af kreaturrampe ved Dynt station set fra tidligere sporside i retning mod Vester Sottrup.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Tidligere tracé ved Dynt station fortsætter mod sydøst i retning mod Skelde.


17. oktober 2017 - ©T. Rithmester
Tidligere tracé ved Dynt station fortsætter mod sydøst i retning mod Skelde.

Til toppen af siden