Vildbjerg

Vildbjerg station er nedrevet.
Murestensbygningen på mine billeder fra 2006 er nedrevet. Det er ukendt hvornår nedrivningen har fundet sted.

Vildbjerg station set i retning mod Holstebro
6. marts 2015 - ©T. Rithmester
Vildbjerg station set i retning mod Holstebro.

Vildbjerg station set i retning mod Vejle
6. marts 2015 - ©T. Rithmester
Vildbjerg station set i retning mod Vejle.

Strækningen ved Vildbjerg station set i retning mod Holstebro
6. marts 2015 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Vildbjerg station set i retning mod Holstebro.

Strækningen ved Vildbjerg station set i retning mod Vejle
6. marts 2015 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Vildbjerg station set i retning mod Vejle.

Venteskuret på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Vejle
6. marts 2015 - ©T. Rithmester
Venteskuret på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Vejle.

Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra gadeside i retning mod Holstebro
27. september 2006 - ©T. Rithmester
Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra gadeside i retning mod Holstebro.

Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Holstebro
27. september 2006 - ©T. Rithmester
Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Holstebro.

Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Holstebro
27. september 2006 - ©T. Rithmester
Den nu nedrevne ventebygning på Vildbjerg station set fra sporside i retning mod Holstebro.

Til toppen af siden