Herning

Den gamle Herning station blev nedrevet i 1979.
I stedet er opført dette banegårdscenter.

Banegårdscentret i Herning set fra perron 1 i retning mod Skjern/Struer
9. februar 2007 - ©T. Rithmester
Banegårdscentret i Herning set fra perron 1 i retning mod Skjern/Struer.