Gråsten

Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg.

Hovedbygningen på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg.

Gråsten station set fra gadeside i retning mod Tinglev
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Gråsten station set fra gadeside i retning mod Tinglev.

Gråsten station set fra sporside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Gråsten station set fra sporside i retning mod Sønderborg.

Hovedbygningen på Gråsten station set fra sporside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Gråsten station set fra sporside i retning mod Sønderborg.

Gråsten station set fra sporside i retning mod Tinglev
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Gråsten station set fra sporside i retning mod Tinglev.

Varehuset på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Sønderborg.

Varehuset på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Tinglev
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Gråsten station set fra gadeside i retning mod Tinglev.

Varehuset på Grasten station set fra sporside i retning mod Sønderborg
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Grasten station set fra sporside i retning mod Sønderborg.

Til toppen af siden