Bjerndrup

Bjerndrup station er nedrevet.
Iflg. bogen "En returbillet til Sønderborg, tak!" fandt nedrivningen sted i 2001.

Den tidligere placering af Bjerndrup station set i retning mod Tinglev
16. februar 2015 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bjerndrup station set i retning mod Tinglev.