Skive H

Fotoserie på 85 billeder fra havnebanen til Skive havn


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Skive station med den nye rutebilstation på forpladsen set fra gadeside i retning mod Spøttrup.


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Skive station set fra gadeside i retning mod Spøttrup.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Skive station set fra gadeside i retning mod Spøttrup.


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skive station set fra sporside i retning mod Spøttrup.


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skive station set i retning mod Langå.


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Skive station set fra Sdr. Boulevard viadukten.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Skive station set fra Sdr. Boulevard viadukten.


17. december 2013 - ©T. Rithmester
Den netop nyrenoverede gangbro over sporene til perron 2.


17. november 2013 - ©T. Rithmester
Gangbroen over sporene til perron 2 under renovering.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Gangbroen over sporene til perron 2 som den tog sig ud i 2007.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsarealet på Skive station set fra vest.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionsns hovedbygning set fra adgangsvejen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionens hovedbygning set fra læssevejen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Spor 7 og 11 ind til godsekspeditionen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Spor 13 ved godsekspeditionen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Spor 15 ved læssevejen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Spor 18 ved læssevejen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Garage ved godsekspeditionen set fra adgangsvejen.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Garage ved godsekspeditionen set fra læssevejen.


2. marts 2017 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionens sporareal set fra øst.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionens sporareal set fra øst.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionens sporareal set fra øst.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Godsekspeditionens sporareal set fra øst.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Banetjenestens tidligere område set i retning mod Langå.


20. oktober 2007 - ©T. Rithmester
Banetjenestens tidligere område set i retning mod Langå.

Til toppen af siden