Brodal

I arkivet har jeg et udateret postkort

Brodal station, gadeside