Oddesund Syd

Oddesund Syd station og remise er nedrevet. Nedrivningen fandt sted i starten af 2008.
De i teksten under billederne nævnte sporplaner, kan gratis downloades ved registrering på rundremisen.dk

Oddesund Syd station set fra gadeside
7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra gadeside.

Oddesund Syd station set fra sporside
7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra sporside.

Oddesund Syd station set fra sporside i retning mod Struer
7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station set fra sporside i retning mod Struer.

Oddesund Syd station med remisen til venstre for hovedbygningen
7. august 2006 - T. Rithmester
Oddesund Syd station med remisen til venstre for hovedbygningen.

Den gamle remise i Oddesund Syd set fra sporside
7. august 2006 - T. Rithmester
Den gamle remise i Oddesund Syd set fra sporside.

Knopskydning på den gamle remise i Oddesund Syd
14. januar 2008 - T. Rithmester
Knopskydning på den gamle remise i Oddesund Syd.

Konturene af den portåbningen på den gale remise kan stadig anes
14. januar 2008 - T. Rithmester
Konturene af den portåbningen på den gamle remise kan stadig anes.

Vinduespartierne i den gale remise kan stadig anes
7. august 2006 - T. Rithmester
Vinduespartierne i den gale remise kan stadig anes.

Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning
17. januar 2008 - T. Rithmester
Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning.

Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning set i retning mod Struer
4. august 2006 - T. Rithmester
Gammel perronforkant lidt nord for hovedbygning set i retning mod Struer.

Rester fra sporet ned mod færgelejet. Selve skinnerne er dog så vidt jeg kan se fjernet
7. august 2006 - T. Rithmester
Rester fra sporet ned mod færgelejet. Selve skinnerne er dog så vidt jeg kan se fjernet.

Det gamle færgeleje i Osseund Syd
4. august 2006 - T. Rithmester
Det gamle færgeleje i Oddesund Syd.

Den gamle officers-bygning i Oddesund Syd
5. marts 2013 - T. Rithmester
Den gamle officers-bygning i Oddesund Syd.

Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside
7. august 2006 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside.

Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside
7. august 2006 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra det tidligere sporside.

Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra hvad der tidligere var have
14. januar 2008 - T. Rithmester
Tjenestebolig for stationsforstanderen set fra hvad der tidligere var have.

Tjenestebolig for brofolket ved det tidligere færgeleje. Bygningen er jf. BBR oplysning opført i 1896
5. marts 2013 - T. Rithmester
Tjenestebolig for brofolk. Bygningen er jf. BBR oplysninger opført i 1896 og er på sporplan fra 1896 angivet som bolig for brofolk.
På sporplanen fra 1912 er bygningen blot angivet som tjenestebolig.

Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897.
9. april 2012 - T. Rithmester
Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897.
På sporplanen fra 1896 er bygningen dog indtegnet uden angivelse af brug.

Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897
9. april 2012 - T. Rithmester
Tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 er på sporplan fra 1912 blot angivet som tjenestebolig. Bygningen er jf. BBR opført i 1897.
På sporplanen fra 1896 er bygningen dog indtegnet uden angivelse af brug.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012
15. september 2012 - T. Rithmester
Nedrivning af tjenesteboligerne på Oddesundvej 28 i september 2012.

Billeder fra nedrivningen af Oddesund Syd station - Januar 2008.

Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker
14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.

Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker
14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.

Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker
14. januar 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen er nu reduceret til en gang murbrokker.

Nedbrydningsfirmaet er nu så småt begyndt at tage fat på nedrivningen af remisen
14. januar 2008 - T. Rithmester
Nedbrydningsfirmaet er nu så småt begyndt at tage fat på nedrivningen af remisen.

Til toppen af siden