Skanderborg

Skanderborgs første station er nedrevet i 1983.
I arkivet har jeg et postkort med den gamle station set fra gadeside


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra gadeside i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra gadeside i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside i retning mod Herning.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside fra viadukten vest for station set i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside i retning mod Aarhus.

Til toppen af siden