Vrå

Vrå station set fra gadeside i retning mod Frederikshavn
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Vrå station set fra gadeside i retning mod Frederikshavn.

Vrå station set fra gadeside i retning mod Nørresundby
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Vrå station set fra gadeside i retning mod Nørresundby.

Vrå station set fra sporside fra perron 2 i retning mod Frederikshavn
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Vrå station set fra sporside fra perron 2 i retning mod Frederikshavn.

Vrå station set fra Engbovej i retning mod Frederikshavn
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Vrå station set fra Engbovej i retning mod Frederikshavn.

Hovedbygningen på Vrå station set fra sporside fra perron 2 i retning mod Frederikshavn
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Vrå station set fra sporside fra perron 2 i retning mod Frederikshavn.

Hovedbygningen på Vrå station set fra sporside fra Engbovej i retning mod Frederikshavn
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Vrå station set fra sporside fra Engbovej i retning mod Frederikshavn.

Vrå station set fra sporside fra Engbovej i retning mod Nørresundby
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Vrå station set fra sporside fra Engbovej i retning mod Nørresundby.

Nyere toiletbygning set fra sporside i retning mod Nørresundby
4. august 2014 - ©T. Rithmester
Nyere toiletbygning set fra sporside i retning mod Nørresundby.

Til toppen af siden