Elling

Se placeringen af Elling trinbræt på Google Maps

Den tidligere placering af Elling trinbræt set mod Frederikshavn
11. august 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Elling trinbræt set mod Frederikshavn.
Trinbrættet lå til venstre for sporet.