Mern


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Mern station set fra gadeside.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere retiradebygning på Mern station set fra gadeside i retning mod Præstø.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Det tidligere Posthus i Mern set fra gadeside.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Indgangspartiet på det tidligere posthus i Mern.

Til toppen af siden