Ryde

Ryde station er nedrevet.
Til afløsning er opført denne ventebygning.


Den nuværende ventebygning på Ryde station set fra gadeside i retning mod Nykøbing Falster.


Den nuværende ventebygning på Ryde station set fra sporside i nordlig retning.


Udkørsel fra Ryde station set i retning mod Nykøbing Falster.


Udkørsel fra Ryde station set i retning mod Nakskov.
Rydestation lå ved bevoksningen mellem sporet og træerne i baggrunden til venstre i billedet.


Billetautomat på Ryde station

Til toppen af siden