Rødkærsbro

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer
15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer
17. november 2007 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra gadeside i retning mod Struer.

Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer
15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer
17. november 2007 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Struer.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set vinkelret på fra sporside
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set vinkelret på fra sporside.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå
15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå.

Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Rødkærsbro station set fra sporside i retning mod Langå.

Arriva AR 1021 som tog 5440 i spor 1 på Rødkærsbro station
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Arriva AR 1021 som tog 5440 i spor 1 på Rødkærsbro station.

Enderampen på læssevejen på Rødkærsbro station har set bedre tider
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Enderampen på læssevejen på Rødkærsbro station har set bedre tider.

Enderampen på læssevejen på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Enderampen på læssevejen på Rødkærsbro station.

Opkørslen til enderampen på Rødkærsbro station
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Opkørslen til enderampen på Rødkærsbro station fremtræder ret tilgroet.

Opkørslen til enderampen på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Opkørslen til enderampen på Rødkærsbro station.

Kombineret side/enderampe på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Kombineret side/enderampe på Rødkærsbro station.

Siderampen på Rødkærsbro station har i lighed med enderampen set bedre tider
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Siderampen på Rødkærsbro station har i lighed med enderampen set bedre tider.

Siderampen på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Siderampen på Rødkærsbro station.

Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station
28. december 2015 - ©T. Rithmester
Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station.

Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station.

Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Galgekran på læssevejen på Rødkærsbro station.

Fra læssevejen på Rødkærsbro station udgik der tidligere et sidespor til Stena Recycling
12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Fra læssevejen på Rødkærsbro station udgik der tidligere et sidespor til Stena Recycling Danmark (tidligere Rødkærsbro Produkthandel)


12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Billede 2.


12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Billede 3.


12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Billede 4.


12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Billede 5.


12. juli 2011 - ©T. Rithmester
Billede 6.

Til toppen af siden