Spodsbjerg


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Spodsbjerg station set fra gadeside.


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Spodsbjerg station set fra tidligere sporside i retning mod Skrøbelev/Rudkøbing.


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Spodsbjerg station set fra tidligere sporside.


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Varehuset på Spodsbjerg station set fra tidligere gadeside.


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Varehuset på Spodsbjerg station set fra tidligere sporside i retning mod Skrøbelev/Rudkøbing.


6. juni 2009 - ©T. Rithmester
Varehuset på Spodsbjerg station set fra tidligere sporside.

Til toppen af siden