Borris


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra gadeside i retning mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside i retning mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside i retning mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station med de nuværende publikumsfaciliteter set fra sporside i retning mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside i retning mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside i retning mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside i retning mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
De nuværende publikumsfaciliteter på Borris station set i retning mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Udkørslen fra Borris station set mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Udkørslen fra Borris station set mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra overkørsel 236 i retning mod Skjern.

Til toppen