Gammelstrup

Se placeringen af Gammelstrup station og trinbræt på krak.dk

Gammelstrup station set fra gadeside fra Vestbirkvej i retning mod Silkeborg
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Gammelstrup station set fra gadeside fra Vestbirkvej i retning mod Silkeborg.

Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Silkeborg
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Silkeborg.

Resterne af dyrerfolden på Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Silkeborg
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Resterne af dyrerfolden på Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Silkeborg.

Resterne af dyrerfolden på Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Horsens
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Resterne af dyrerfolden på Gammelstrup station set fra sporside i retning mod Horsens.

Perronen fra det senere trinbræt i Gammelstrup findes stadig
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Efter nedlæggelsen af Gammelstrup station lavede man et trinbræt lidt syd for stationen.
Her i april 2013 findes den gamle perron endnu. Her set i retning mod Silkeborg.
Erik V. Pedersen har under "Dagens foto" for juni måned 2012, et billede af trinbrættet da det var i brug. Scroll ned til den 11. juni.

Resterne af det senere trinbræt set i retning mod Horsens
3. april 2013 - ©T. Rithmester
Resterne af det senere trinbræt set i retning mod Horsens.

Gammelstrup trinbræt set mod Silkeborg
Ca. 1985 - ©T. Rithmester
Efter nedlæggelsen af Gammelstrup station lavede man et trinbræt lidt syd for stationen. Her set i retning mod Silkeborg.
Erik V. Pedersen har under "Dagens foto" for juni måned 2012, et billede af trinbrættet da det var i brug. Scroll ned til den 11. juni.

Til toppen af siden