Oppe-Sundby

Oppe-Sundby billetsalgssted er nedrevet.
Nedrivningen er sket ifb. etableringen af dobbeltspor til Frederikssund.
Nedrivningen af hovedbygningen fandt formentlig sted i slutningen af 2000.