Skanderborg

Skanderborgs første station er nedrevet i 1983.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra gadeside i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra gadeside i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside fra viadukten vest for station set i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside i retning mod Aarhus.


21. september 2013 - ©T. Rithmester
Skanderborg station set fra sporside i retning mod Fredericia.

Til toppen af siden