Rejsby

Rejsby station er nedrevet.
I arkivet har jeg et udateret postkort med bla. Rejsby station


29. september 2012 - ©T. Rithmester
Det nuværende trinbræt i Rejsby set mod Tønder.