Bredebro

Bredebro station er nedrevet.
Nedrivningen fandt sted i august 2002*.


25. maj 2013 - ©T. Rithmester
Bredebro station set fra sporside i retning mod Tønder.


25. maj 2013 - ©T. Rithmester
Bredebro station set fra sporside i retning mod Bramming.


25. maj 2013 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Bredebro station set i retning mod Tønder.


25. maj 2013 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Bredebro station set i retning mod Bramming.

*Kilde: "Æ Hjuulspor" - Historisk Forening for Bredebro og Omegn / Lokalhistorisk Arkiv

Til toppen af siden