Tømmerby billetsalgssted

Tømmerby billetsalgssted på danske stationer.dk

Tømmerby billetsalgsalgssted, gadeside
Tømmerby billetsalgssted, gadeside, 2007. Arkiv: Jimmy Koch.

Tømmerby billetsalgssted set langs med perronen mod Thisted
Tømmerby billetsalgssted set langs med perronen mod Thisted, 2007. Aktiv: Jimmy Koch.

Emaljesklite på retiraden på Tømmerby billetsalgssted
Emaljeskilte på retiraden på Tømmerby billetsalgssted, 2007. Arkiv: Jimmy Koch.