Kallehave/Kalvehave station

Nutidige billeder af Kalvehave station

Postkort med hovedbygningen på Kallehave/Kalvehave station set fra sporside i retning mod Vordingborg
Postgået 15. juli 1913 - Arkiv: T. Rithmester
Postkort med hovedbygningen på Kallehave/Kalvehave station set fra sporside i retning mod Vordingborg.