Genner

Genner stationskro, sporside
Genner stationskro set fra sporside mod nordvest.